Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2011

Konkurs pod hasłem: „Ukraina. Historia i Współczesność. Obwód Kirowogradzki” został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr4 w Legnicy, Uniwersytet Wrocławski, Stowarzyszenie- „Nowa Generacja”oraz Urząd Marszałkowski. Nagrody w postaci tygodniowego pobytu na Ukrainie, ufundował Obwód Kirowogradzki.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach gimnazjum i liceum.

W kategorii gimnazjum laureatami zostali: I miejsce- Mateusz Maliniak- Gimnazjum nr10, II miejsce- Jula Szyndler – Gimnazjum nr 5, III miejsce- Ewa Matkowska z Zespołu Szkół Medycznych

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Rafał Derkacz-II LO,II miejsce – Karolina Burzmińska- II LO oraz Kateryna Leonowa -IV LO

Do Kirowogradu na Ukrainie pojedzie 6 osób. Przekazanie nagród odbyło się 10 października w wrocławskim ratuszu w ramach inauguracji „Pociągu do Ukrainy”- nazwa szeregu imprez, które zorganizowano z okazji 20 – lecia uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Laureatom gratulujemy.
W analogicznym czasie w Kirowogradzie odbywał się konkurs wiedzy o Polsce i województwie dolnośląskim.Laureaci tegoż konkursu przyjadą do Polski wiosną przyszłego roku.

Organizatorzy mają nadzieję, że w następnych latach uda się zorganizować następne edycje konkursu ukrainoznawczego w Polsce i wiedzy o Polsce na Ukrainie.

Do góry