„Pociąg do Ukrainy”

Stacja wyjazdu – Wrocław

W dniach 10 – 13 października 2011 roku we Wrocławiu odbył się szereg imprez naukowo-biznesowych, artystycznych i edukacyjnych w ramach projektu „Pociągu do Ukrainy”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Polsko-Ukraińskiego Dialogu Kultur „Nowa Generacja” oraz Konsulat Honorowy Ukrainy we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Ekonomicznym. Honorowy patronat nad imprezą objęli: wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Kierownikiem merytorycznym i spiritus movens przedsięwzięcia była prof. dr hab. Agnieszka Matusiak – kierownik Zakładu Ukrainistyki IFS UWr i prezes Stowarzyszenia „Nowa Generacja”.
Projekt wpisywał się w obchody 20-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę, a jego nazwa odwoływała się do idei przewodniej słynnego ukraińskiego czasopisma kulturalno-literackiego „Pociąg 76”. Autorzy czasopisma, Jurij Andruchowycz oraz Ołeksandr Bojczenko, proces oddalania się Ukrainy od jej zachodnich sąsiadów postrzegali jako niezmiernie niepokojący, dlatego też ich intencją było przywrócenie kulturze ukraińskiej kursu na Europę.
Ideą przewodnią organizatorów „Pociągu do Ukrainy” było wielowymiarowe przybliżenie mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska wciąż de facto „znajomego nieznajomego”: Ukrainy – jej najnowszej historii, kultury, nauki, życia społeczno-politycznego i biznesu – kraju, który po historycznym przełomie w sierpniu 1991 roku stanął przed niełatwym wyzwaniem budowania nowego modelu swej państwowości, kreowania na nowo swej narodowo-kulturowej tożsamości.
Program naukowy „Pociągu do Ukrainy” realizowała międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa „Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Ukraińskie transgresje końca XX – początku XXI wieku. Kultura – historia – polityka”. W konferencji uczestniczyli zarówno wybitni naukowcy, jak i młodzi adepci nauki z wiodących ośrodków ukrainoznawczych w Europie oraz USA i Kanadzie. Zasadniczym celem organizatorów konferencji była próba uchwycenia wieloaspektowych przemian i ich konsekwencji, jakie dokonały się na Ukrainie po odzyskaniu niezależności w 1991 roku. Konferencja, w opinii uczestników, wniosła m.in. znaczący wkład w kształtowanie nowoczesnego pojmowania ukrainoznawstwa, jako dziedziny promującej badania interdyscyplinarne i odpowiadającej na wyzwania XXI wieku.
Kolejnym przedsięwzięciem naukowym, które wzbudziło ogromne zainteresowanie, była międzynarodowa konferencja ekonomiczno-biznesowa „Determinanty i perspektywy rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej”. Do udziału w panelu zaproszeni zostali Wicepremierzy Polski i Ukrainy, Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w RP, Konsulowie Generalni z Ukrainy i Polski, prezesi banków narodowych i banków komercyjnych, rektorzy Uniwersytetu Bankowego NBU z Kijowa oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiciele izb gospodarczych, służb celnych, a także przedsiębiorcy zarówno z Polski, jak i Ukrainy.
Jednym z kluczowych elementów artystycznej oferty „Pociągu do Ukrainy” był występ światowej sławy baletu Opery Narodowej Ukrainy im. Tarasa Szewczenki z Kijowa. Mieszkańcom Dolnego Śląska balet zaproponował program, na który składały się fragmenty zarówno klasycznych, jak i niewystawianych dotąd w Polsce spektakli, m.in. najsłynniejsze fragmenty Jeziora łabędziego P. Czajkowskiego, Romea i Julii S. Prokofiewa, Esmeraldy
C. Pugniego, Greka Zorby M. Teodorakisa, Giselle A. Adana, Korsarza oraz Don Kichota
L. Minkusa.
Wyjątkową okazję zapoznania się z najciekawszymi osiągnięciami ukraińskiej sztuki filmowej umożliwił Przegląd Filmów Ukraińskich „KINOUKRAЇNA”. W ramach przeglądu widzowie mogli zobaczyć obrazy fabularne znanych ukraińskich twórców, bogatą kolekcję współczesnych filmów krótkometrażowych, a także film dokumentalny polskiego reżysera o Pomarańczowej Rewolucji. Przegląd został zrecenzowany przez publiczność jako wspaniała inicjatywa, która dzięki zaangażowaniu pracowników i studentów wrocławskiej ukrainistyki pozwoliła przyjrzeć się mało znanemu w Polsce fragmentowi ukraińskiej sztuki jaką stanowi kinematografia.
Z kolei prezentowana na wrocławskim Rynku wystawa fotograficzna „Wiele twarzy Ukrainy” stanowiła bogatą, wielowątkową opowieść o współczesnej Ukrainie i jej mieszkańcach. Niezwykle poetyckie, barwne obrazy architektury Lwowa autorstwa Cyrila Horishny’ego zestawione były z czarno-białymi reporterskimi pracami Ihora Kruta, pokazującymi codzienne sytuacje i zwykłych ludzi w niezwykłym kadrze artysty.
Imprezą towarzyszącą „Pociągowi do Ukrainy”, ocenioną przez uczestników jako bardzo udaną i potrzebną, także w kontekście cyklicznej kontynuacji, było „Polonistyczno-ukrainistyczne translatorium”, zrealizowane przez Zakład Ukrainistyki IFS UWr wraz z Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach sześciu dni warsztatów translatorycznych z piętnastoma adeptami sztuki przekładu z Ukrainy i Polski dzielili się wiedzą i doświadczeniem znana polska tłumaczka Katarzyna Kotyńska oraz Andrij Pawłyszyn, lwowski autor ukraińskich tłumaczeń Brunona Schulza, Andrzeja Stasiuka czy Manueli Gretkowskiej.
Misję edukacyjno-promocyjną „Pociągu do Ukrainy” realizował konkurs ukrainoznawczy skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Legnicy i Wrocławia. Konkurs, który odbywał się pod hasłem „Ukraina. Historia i współczesność. Obwód Kirowogradzki” został zorganizowany przez Zakład Ukrainistyki IFS UWr we współpracy z ZSO nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Obwodową Administracją Państwową w Kirowogradzie na Ukrainie. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią ukraińską oraz popularyzacja wiedzy o Ukrainie.
Niezwykle bogaty program „Pociągu do Ukrainy” zamykał koncert folk-rockowego zespołu ukraińskiego „KoraLLi”, który łączy w swojej twórczości style fusion i punk rocku z tajemniczym brzmieniem karpackich instrumentów ludowych (dudki, drymby i autentycznej trzymetrowej długości trembity).
Podsumowując prace i wyniki zakrojonego na dużą skale przedsięwzięcia, jakim bez wątpienia był „Pociąg do Ukrainy”, można śmiało powiedzieć, iż dwudziesta rocznica ukraińskiej niepodległości okazała się dobrą perspektywą dla rzeczowej dyskusji o zmianach zachodzących dziś nad Dnieprem oraz o celach strategicznego rozwoju Ukrainy na przyszłość. Stolica Dolnego Śląska natomiast po raz kolejny udowodniła, iż jest miastem gotowym do podejmowania wciąż nowych spotkań z Innym; spotkań, których celem jest chęć obalania stereotypów i próba kreatywnej zmiany wzajemnych uprzedzeń.

Anna Ursulenko
Zakład Ukrainistyki IFS UWr

Комплекс Загальноосвітньої Школи нр 4 в Лігниці в « Поїзді в Україну»

В кінці вересня на початку жовтня цього року відбулася подія, яку названо «Поїзд в Україну», її метою було приближення жителям Нижньої Селезії, Україну, яка обходить 20 – річчя Незалежності. У реалізації брало участь багато установ, зокрема: Товариство польсько -українського культурного діалогу –Нове покоління, Почесне консульство України в Вроцлаві, вищі учбові заклади Вроцлава, Уряд Маршалковскі, представники світового бізнесу. Відбулися концерти, наукові конференції, фільмові сеанси, українознавчий конкурс.
Наша школа також брала участь в проекті « Поїзд в Україну». Ми були співорганізаторами згаданого конкурсу скерованого до молоді з Лігниці і Вроцлава. Учасники конкурсу на першому етапі розв’язували тести, це була перевірка знань про Україну, на другому етапі приготовлювали мультимедіальні презинтації, які пізніше були представлені й оцінені журі. Учнівські презентації в цікавий, позбавлений стереотипів, спосіб зображували історію та сучасність України. На урочистій Інавгурації « Поїзд в Україну», яка відбулася 10 жовтня в Вроцлавському Ратушу, поза виступами багатьох знакомитих людей, переказано нагороди « квитки», а учні українського ліцею заспівали народні пісні.
В грудню переможці конкурсу в нагороду, поїдуть на тижневу екскурсію до Кіровограду, на запрошення місцевої обласної адміністрації. Будуть там пізнавати не тільки сучасну Україну, а також шукати слідів польського композитора: Кароля Шимановскєго, який народився в цьому місті.
На науковій конференції, яка відбулась в приміщенні Оселінеум в Вроцлаві, в едукаційній сесії презентували виклад: Минуле, сучасне і майбутнє Комплексу Загальноосвітньої Школи нр 4 в Лігниці.
Найкрасивішим акцентом для молоді нашої школи було запрошення нас на виступ балету Київської опери.
Дякуючи праці багатьох людей, а передовсім пані професор Агнєшці Матусяк- мериторичному керівникові а також консулові Григорію Дікові- головному організаторові проекту, вдалося нам в прямому і переносному сенсі сісти в « Поїзд в Україну», а при цьому запросити до участі інших людей і за то дякуємо.
Маємо надію, що в наступному році знову візьмемо участь в проекті « Поїзд в Україну».