Jesteś tutaj:

Miesiąc: Luty 2013

8 січня 2013р упокоївся на 78 році життя довголітній вчитель та вихователь нашої школи Ярослав Гайдукевич

Ярослав Гайдукевич народився 6 березня 1935р в Волівци на Лемківщині в родині місцевого гр – кат священника. Після виселення акції Вісла зупинився з батьками в Шпротаві на Долишній Сілезії. Тут зростав в атмосфері підпільної душпастерської праці батька о. Володимира Гайдукевича (яка до нині є в пам’яті місцевих українців, але і поляків). В Шпротаві майбутній професор закінчив початкову школу (перервану на Лемківщині війною) та гімназію. Після цього виїхав на студія до Вроцлавя. Здоровя не дозволило закінчити навчання (фізики) на університеті. Після лікування почав навчання на вчительськії студії. Від 1957 до 1971 року працював покійний як вчитель фізики в початкових школах Лігниччини. А від 1971 до 2002 року вже як вчитель та вихователь в нашому ліцею та гімназії в Лігниці.
Як учні, тоавриши — вчителі завжди будемо згадувати Вас Пане Ярославе як людину яка дарувала нам добро де був Бог, рідна мова, традиція та віра в освічену людину.
Ви творили історію нашої школи. Ми вдячні Вам сьогодні і на віки

Вічная Пам’ять
Пане Професоре

W listopadzie 2013 odbyła się ewaluacja zewnętrzna szkoły -Gimnazjum i Liceum .

Wynikiem tej ewaluacji są Raporty , które zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzili z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw.
Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A – bardzo wysoki do E – niski), zawiera także konkretne przykłady.
Wyniki ewaluacji wskazują na bardzo wysoki i wysoki poziom spełniana przez naszą szkołę w/w wymagań.
W załącznikach Raporty:

W styczniu 2013, już drugi raz studenci- wolontariusze z Stowarzyszenie AIESEC Polska przeprowadzili zajęcia w naszej szkole. Szkolenia i warsztaty w projekcie Enter Your Future to przede wszystkim połączenie ciekawego materiału i interaktywnej formy zajęć, które mają ogromnie pozytywny wpływ na uczestniczącą w tym projekcie młodzież . Zajęcia odbywają się w języku angielskim.
W poprzednim roku odwiedzili nas studenci z Filipin, Australii i Nowej Zelandii .
W styczniu przyjechały do nas studentki Gabriela z Brazylii i Diana z Ukrainy.
W marcu z warsztatami i wykładami przyjadą do nas studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kijowskiego .

Poniżej fotografia ubiegłoroczni uczestnicy projektu.

Od września 2012 szkoła realizuje nowy Comenius – ” Dźwieki Europy” szczegóły w zakładce Comenius II

Do góry