Jesteś tutaj:

Dzień: 12 lutego 2013

W listopadzie 2013 odbyła się ewaluacja zewnętrzna szkoły -Gimnazjum i Liceum .

Wynikiem tej ewaluacji są Raporty , które zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzili z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw.
Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A – bardzo wysoki do E – niski), zawiera także konkretne przykłady.
Wyniki ewaluacji wskazują na bardzo wysoki i wysoki poziom spełniana przez naszą szkołę w/w wymagań.
W załącznikach Raporty:

W styczniu 2013, już drugi raz studenci- wolontariusze z Stowarzyszenie AIESEC Polska przeprowadzili zajęcia w naszej szkole. Szkolenia i warsztaty w projekcie Enter Your Future to przede wszystkim połączenie ciekawego materiału i interaktywnej formy zajęć, które mają ogromnie pozytywny wpływ na uczestniczącą w tym projekcie młodzież . Zajęcia odbywają się w języku angielskim.
W poprzednim roku odwiedzili nas studenci z Filipin, Australii i Nowej Zelandii .
W styczniu przyjechały do nas studentki Gabriela z Brazylii i Diana z Ukrainy.
W marcu z warsztatami i wykładami przyjadą do nas studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Kijowskiego .

Poniżej fotografia ubiegłoroczni uczestnicy projektu.

Od września 2012 szkoła realizuje nowy Comenius – ” Dźwieki Europy” szczegóły w zakładce Comenius II

Do góry