Jesteś tutaj:

Dzień: 21 czerwca 2013

21.06.2013 zostały ogłoszone wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki Gimnazjum nr 10 w ZSO Nr4 w Legnicy są lepsze niż w roku poprzednim . Są wyższe od średnich wyników miasta i województwa nawet kilkanaście procent w przypadku języka polskiego i angielskiego a w przypadku matematyki blisko 10%, przedmiotów w bloku przyroda 7%, historii i WOS-u 2,9 % ( Porównanie z miastem Legnica).

Analiza wyników w skali staninowej plasuje wyniki naszych uczniów następująco:

1. język polski-74,3 %( miasto 61,6%)- stanin 8- wynik bardzo wysoki
2. historia i WOS- 64,2%( miasto 57,3%) -stanin 6- wynik wyżej średni
3. matematyka- 55,6% ( miasto 45,8%)-stanin 7- wynik wysoki
4. przedmioty w bloku przyrodniczym- 65%( miasto58,1%)- stanin 7- wynik wysoki
5. język angielski- 79,% ( miasto- 65%)- stanin 8 wynik bardzo wysoki

(Skala staninowa odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia na tle wyników osiągniętych w kraju)

Gratulujemy!

Do góry