Jesteś tutaj:

Miesiąc: Lipiec 2014

Zdałeś właśnie maturę? Rozpoczynasz studia dzienne? Zastanawiasz się, jak poradzisz sobie finansowo? Zgłoś się po Stypendium Pomostowe! Fundacja Edukacji Międzynarodowej do 1 sierpnia 2014 czeka na wnioski tegorocznych maturzystów, którzy chcą uzyskać stypendia na najbliższy rok akademicki. Szanse mają ci, którzy rozpoczynają studia na polskich uczelniach państwowych mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra, pochodzą z małych miejscowości Dolnego Śląska, a dochód na członka ich rodziny nie przekracza 1176 zł na osobę. Na zwycięzców konkursu czeka 7 nagród w postaci rocznego stypendium o wartości 5 000 złotych.

Stypendia pomostowe mają pomóc „świeżo upieczonym” studentom, pochodzącym z niezamożnych rodzin i małych miejscowości, przetrwać najtrudniejszy, pierwszy rok studiowania. Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Już po raz jedenasty na Dolnym Śląsku partneruje jej – specjalizująca się we wspieraniu uzdolnień – Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia. FEM może rekomendować 7 kandydatów do udzielenia stypendiów.

Zasady konkursu opisane są na stronie www.fem.org.pl/pomost. Tam też można pobrać niezbędne dokumenty. Aplikowanie o stypendium pomostowe jest dwuetapowe:

· I etap to uzyskanie rekomendacji od FEM – Nabór „wniosków o udzielenie rekomendacji” potrwa do końca lipca 2014. Lista osób, które uzyskają rekomendację upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe on-line – zostanie opublikowana w dniu 11 sierpnia 2014 na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

· II etap to złożenie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (ogólnopolskiego organizatora programu stypendialnego). Do 18 sierpnia 2014 rekomendowani kandydaci będą mieli czas na złożenie wniosków on-line.

W roku akademickim 2014/2015 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego). Wkład finansowy FEM to 25 % wartości każdego stypendium. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków programu stypendialnego „zDolny Śląsk” współfinansowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe 75% to środki przekazywane przez FEP a pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Przed wakacjami pomyśl stypendium na nowy rok szkolny!

Stypendia Programu „zDolny Śląsk”, każde w kwocie od 2500 zł do 3500 zł rocznie, ufundowane m.in. z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego, czekają na młodych uzdolnionych Dolnoślązaków. Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza rozpoczęcie czternastej edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. W tym roku konkurs ogłaszany jest jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, aby kandydaci starający się o stypendia mogli zebrać potrzebne dokumenty i opinie, zanim ich szkoły ograniczą swoją działalność na czas wakacji.

Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do Fundacji Edukacji Międzynarodowej do 29 sierpnia 2014. Nagradzane będą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczna.

Konkurs Stypendialny „zDolny Śląsk” organizowany jest od 2002 roku – w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień – przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, a finansowany dzięki wsparciu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i pieniędzy Fundacji zebranych z odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W dotychczasowych edycjach konkursu pomoc otrzymało już ponad 900 dolnośląskich uczniów. Na stypendia wydatkowano ponad 1 200 000 złotych. Od 2007 roku w propagowanie idei Konkursu włączyli się tzw. „Poławiacze pereł” – skupione wokół Fundacji Edukacji Międzynarodowej organizacje społeczne z kilku powiatów Dolnego Śląska. Stypendia pomogły laureatom w kontynuacji nauki, osiąganiu kolejnych sukcesów, stanowiły bodziec do dalszego rozwoju i podbudowały wiarę we własne możliwości.

Promowanie działalności społecznej wśród młodzieży ma zasadnicze znaczenie dla tworzenia dolnośląskiego kapitału społecznego. Dlatego przy ocenie kandydatów na stypendystów Programu „zDolny Śląsk” obok osiągnięć czysto naukowych, sportowych czy artystycznych, brane pod uwagę jest także społeczne zaangażowanie młodych Dolnoślązaków. Dodatkowo, już od 3 lat, istnieje dla społeczników osobna kategoria stypendialna, w której nagradzane są wyłącznie osiągnięcia z dziedziny wolontariatu i działalności na rzecz innych.

Szczegółowe zasady tegorocznego Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk” opisane są na stronie internetowej Fundacji Edukacji Międzynarodowej www.zdolnyslask.fem.org.pl w części „aktualny konkurs”. Tam można też pobrać wzór wniosku. Wnioski należy przesłać wyłącznie drogą pocztową na adres Fundacji: ul. Zielińskiego 38, 53-534 Wrocław do 29 sierpnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników nastąpi na pod koniec września.

W wypełnianiu wniosków pomogą także „Poławiacze pereł” – sieć lokalnych organizacji pozarządowych współpracujących z Fundacją Edukacji Międzynarodowej w ramach wspierania uczniów uzdolnionych na Dolnym Śląsku (szczegóły: www.fem.org.pl/polawiacze).

Do góry