„Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego”

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Krajowych z Wrocławia przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizuje na terenie Dolnego Śląska dwa projekty z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego. Do udziału w jednym z nich zaprosiło naszą szkołę. Od października tego roku nasi licealiści biorą udział w projekcie pt.„Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego”.

Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego jest doskonałym uzupełnieniem oferty edukacyjnej oraz atrakcyjną propozycją zajęć pozalekcyjnych.W ramach realizacji projektu uczniowie m.in.: poznają warsztat dziennikarski, rolę nowych mediów i ich wpływ na rzeczywistość oraz nowe formy komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a prowadzą je doświadczeni dziennikarze telewizyjni i internetowi, operatorzy kamer i montażyści. Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego to kompendium wiedzy o mediach i dziennikarstwie.

W trakcie warsztatów zostanie zrealizowany reportaż telewizyjny o szkole, którego współtwórcami będą uczestnicy projektu.