zDdolny Ślązak

W końcu października 2015 odbyły się eliminacje I stopnia konkursu zDdolny Ślązak Gimnazjalista.
Do II etapu zakwalifikowały się trzy osoby:
część humanistyczna -Olga Starzyńska,
część matematyczna-Tomasz Chaj,
część przyrodnicza- Olga Starzyńska,
język niemiecki-Olga Fasowska.
Gratulujmy!