Plenarna Rada Pedagogiczna odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 10.00