Anioły Naszej Szkoły

Powiększ obraz

Refleksja nad przemijaniem czasu, który zmienia nas ale my możemy zmieniać świat na piękniejszy…

Po prostu jesteśmy dla innych, poświęcamy siebie samych dla drugiego człowieka. Wolontariusze naszej szkoły to prawdziwy skarb, który rozrasta się każdego dnia w: Przedszkolach, Szkołach, Szpitalach, Schroniskach, Domach Samotnej Matki, Domach Dziecka, Hospicjach, Noclegowniach, dla Niepełnosprawnych, Rodzin w potrzebie i na wielu innych płaszczyznach wolontariatu. Obdarowywanie dobrem jest jak iskra która rozpala serca miłością. Nasi wolontariusze są niepowtarzalni, wyróżnieni “Medalem Pomocna Dłoń” i wieloma innymi nagrodami:

1. Ilja Malijenko
2. Mateusz Łazarski
3. Piotr Mroczek
4. Tomasz Chaj
5. Mikołaj Kotuła
6. Kinga Januszewicz

link do zdjęć