IV LO ponownie wśród najlepszych szkół licealnych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2018 miesięcznika Perspektywy

Powiększ obraz

IV LO ponownie wśród najlepszych szkół licealnych w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2018 miesięcznika Perspektywy

Kapituła rankingu, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Nasza szkoła została sklasyfikowana na 38 pozycji w województwie dolnośląskim. Ranking obejmuje 50 najlepszych liceów województwa. Liczba liceów w województwie wynosi 256. W tym prestiżowym rankingu znalazły się tylko cztery legnickie szkoły.

Gratulujemy!