Rozwijamy samorządność

5 czerwca Lidia i Kacper , jako przedstawiciele Samorządu Szkolnego, wzięli udział wraz z opiekunem w Dolnośląskim Kongresie

Samorządów Szkolnych we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia było wypracowanie uniwersalnego modelu działania samorządów uczniowskich. Konferencje dotyczyły komunikacji i kształtowania wizerunku Samorządów Uczniowskich, możliwości działania oraz ich misji.