Informacje organizacyjne

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej-31.08.2018, godz.10.00
2. Spotkania z Rodzicami-3.09.2018-16.30