konkurs historyczny

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy odbył się konkurs historyczny poświęcony

100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pod hasłem Dla Niepodległej. Polska 1918 -2018. Konkurs miał miejsce 08-11-2018 r. Wzięła w nim udział młodzież z 4 ponadgimnazjalnych szkół legnickich: I liceum Ogólnokształcącego , Zespołu Szkół Integracyjnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego.
Konkurs składał się testu wiedzy ogólnej oraz pokazu prezentacji medialnych przygotowanych przez młodzież. Najszerszą wiedzą historyczną popisali się dwaj uczniowie IV LO, natomiast najciekawsza prezentacja została przygotowana przez reprezentanta I LO. Ostateczne wyniki konkursu były następujące: I miejsce I LO, II i III miejsce – IV LO, IV miejsce – ZSI. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami uczestnictwa.
W ramach konkursu młodzież miała okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu pt.” Co nam dziś po humanistyce ? Nowy paradygmat humanistyk i” wygłoszonego przez dr hab. Profesor nadzwyczajną Agnieszkę Matusiak, wykładowcę i pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Konkurs odbył się w bardzo przyjemnej atmosferze a przygotowane prezentacje umożliwiły poznanie wiele ciekawych wydarzeń z kart 100-letniej historii Polski. Ubolewać należy nad faktem, że w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, w konkursie który był poświęcony temu wyjątkowemu wydarzeniu w dziejach narodu polskiego, nie wzięła udziału młodzież ze wszystkich legnickich szkół ponadgimnazjalnych…