My na XVIII „Łemkowskim Jeruzalem” w Legnicy

Od 11 do 21 października w legnickiej Galerii Sztuki gościła nie po raz pierwszy wystawa „Łemkowskie Jeruzalem”. Organizatorem tego niezależnego przedsięwzięcia było Zjednoczenie Łemków.

Tegoroczny projekt nosił tytuł „PiekłoNiebo” a inspirowany był twórczością niezwykłego artysty łemkowskiego pochodzenia – Jerzego Nowosielskiego. Atrakcją wystawy stał się obraz tego wybitnego malarza, będący własnością absolwenta ukraińskiego liceum – profesora Włodzimierza Mokrego, byłego posła III RP.
Projekt „Łemkowskie Jeruzalem” odwołuje się do łemkowskich tradycji artystycznych i ma na celu integrację łemkowskiego środowiska, dlatego nie mogło tam nie być uczniów naszej szkoły. W ramach zajęć o regionalizmie Ukraińców z Polski młodzież ósmej klasy odwiedziła legnicką galerię. Dzięki wystawie „PiekłoNiebo” uczniowie mieli możliwość skonstatować jak niełatwy jest proces twórczy, ile wymaga od artysty i – jak podpowiada tytuł projektu – mieści się między sacrum a profanum.

zdjęcia znajdziesz na szkolnym facebooku