Informacja

Szanowni Państwo, informuję że strajk w naszej szkole został bezterminowo zawieszony.
Zajęcia edukacyjne od dnia 29 kwietnia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ZSO Nr 4 w Legnicy.
W dniach 29-30 kwietnia i 2 maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych-odbywają się zajęcia opiekuńcze.
6 i 7 maja –rozpoczynają się matury, do szkoły nie przychodzą klasy pierwsza i druga liceum.