Szkoła kuźnią talentów…

Powiększ obraz

Uczeń klasy I liceum, Piotr Mroczek, aplikował do programu wymiany uczniów szkół średnich FLEX. Program ten jest finansowany przez Rząd Stanów Zjednoczonych oraz administrowany przez Biuro ds. Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA przy wsparciu Kongresu USA. Realizowane w ramach projektu programy edukacyjne i szkoleniowe mają za zadanie promować rozwój więzi między obywatelami i organizacjami w USA a przedstawicielami innych krajów. Stypendysta programu mieszka przez rok w amerykańskiej rodzinie i uczęszcza do amerykańskiej szkoły. Piotr przeszedł kilkustopniową eliminację krajową, by z grupy ponad 3.000 uczniów znaleźć się wąskiej ok. dwustuosobowej grupie. Po kolejnej eliminacji poddał się weryfikacji przez niezależny zespół amerykańskich ekspertów i został wybrany do ścisłej pięćdziesięcioosobowej czołówki (finalists i alternates ). Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jeszcze chwilę poczekać.

To wielki sukces naszego ucznia. Serdecznie gratulujemy!