Kolejna edycja konkursu historycznego za nami.

Powiększ obraz

12-12-2019 r. odbył się  konkurs historyczny , adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych naszego miasta.

Składał się on z dwu części, tj. części testowej( przygotowanej przez organizatora), oraz pokazu prezentacji medialnej( przygotowanej przez uczestników.) Zmaganiom konkursowym towarzyszyło niezwykle  ciekawe spotkanie z  pracownikiem IPN/ Oddział we Wrocławiu,  dr hab. prof. UW  Jarosławem Syrnykiem, który przybliżył młodzieży tematykę związaną z mniejszościami narodowymi  Dolnego Śląska. Zwyciężczynią konkursu została uczennica 2 klasy  ( humanistycznej z rozszerzoną historią) II Liceum Ogólnokształcącego –  Gabriela Klimek-Rozenblat  ,  2  i  3 miejsce zajęli uczniowie naszej placówki , odpowiednio: Maria Kulisz oraz Bartosz Łazarski. Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami, książkami oraz słodyczami, którymi również nagrodzono wszystkich uczestników konkursu. Dziękujemy za udział  a laureatom serdecznie gratulujemy. Organizatorzy ubolewają, że w konkursie nie wzięło udziału więcej szkół i wyrażają przekonanie, że kolejny konkurs – na który już teraz zapraszamy – odbędzie się przy zdecydowanie większej frekwencji młodzieży legnickich szkół.

 Konkurs przygotowała i przeprowadziła

                                                                                                         Helena Kalitka