pracownia chemiczna

Chemia rozszerzona jest realizowana w wymiarze ośmiu godzin dla uczniów po szkole gimnazjalnej i dziesięciu godzin po szkole podstawowej.
Lekcje realizowane są w małych grupach co pozwala na skuteczniejsze opanowanie materiału wymaganego na maturze. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonym laboratorium. Uczniowie podczas zajęć samodzielnie wykonują doświadczenia co pozwala na lepsze zrozumienie nauk przyrodniczych.
Zajęcia przygotowują do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi np. chemia, medycyna, ochrona środowiska, biologia, biotechnologia…


FOT.Bogdan Buchta