pracownia geograficzna

Geografia rozszerzona!

Geografia rozszerzona realizowana jest w klasie II i III liceum w wymiarze ośmiu godzin.
Lekcje realizowane są w niewielkich grupach, z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, takich jak atlasy, mapy, multibooki czy maturalne karty pracy. To zróżnicowanie materiałów, a także miła atmosfera panująca na zajęciach pozwalają w miarę skutecznie opanować materiał, który jest wymagany na egzaminie maturalnym.

W ramach zajęć uczniowie uczestniczą także w lekcjach terenowych oraz wycieczkach przedmiotowych.

Lekcje geografii rozszerzonej mają na celu przygotować uczniów do egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów na kierunkach związanych z geografią np. geodezja i kartografia, górnictwo i geografia, gospodarka wodna i surowcami mineralnymi, turystyka i rekreacja, czy wiele innych.