Spotkania z Łemkowszczyzną – Стріча з Лемківщином (8)

Już od roku nasi uczniowie mają możliwość poznawania piękna Łemkowszczyzny i życia Łemków zarówno w Polsce, Słowacji jaki na Ukrainie. Ale to piękno najbardziej żyje tutaj na ziemi legnickiej, gdzie po akcji Wisła zostali wysiedleni Ukraińcy, w tym Łemkowie. Dziś łemkowski świat Legnicy opiera się na historii w tamtych smutnych czasach, ale i na świadomości, że Łemkowie tworzą współczesność Legnicy i nie tylko. Przykładem jest min. zespół Lemon czy legnicka Kyczera – w których to zespołach, są także nasi uczniowie i absolwenci. Ale to nie koniec łemkowskiego świata we współczesnej ziemi legnickiej. O tym mogliśmy i możemy się przekonać ogladając prace – przepiękne cerkiewki pana Michała Warchiła. Modele cerkwi w większości z Łemkowszczyzny można dziś podziwiać w Bibliotece Publicznej na ulicy Piastowskiej. Pan Michał amator, ale napewno autentyczny artysta, pokazuje w swych cerkwiach piękno architektury sakralnej Łemkowszczyzny, tej dziś odwiedzanej przez turystów, ale do 1947 roku żywej codziennym światem Łemków. Artysta nie ogranicza się tylko do Łemkowszczyzny, tej rodzimej ze wsi Krampna, tak bliskiej sercu, ale także ukazuje piękno innych etnicznych ziem dawnej Rusi Kijowskiej – cerkwi Bojkowszczyzny i ziemi Rusinów po słowackiej stronie Karpat.
Na takiej wystawie nie mogło zabraknąć uczniów naszej szkoły. Byliśmy potwierdzając, że Łemkowszczyzna była i jest bardzo bliska naszej szkole. Wystawa nosi nazwę – Samotne łemkowskie cerkwie. Mamy nadzieję, że nasza obecność także potwierdziła, że te niewielkie cerkwie na wystawie w Legnicy nie były samotne. A oto zdjęcia uczniów z klasy I i II gimnazjum, którzy odwiedzili wystawę w ramach Spotkań z Łemkowszczyzną.