Warsztaty biologiczne w Myśliborzu.

W dniach 19-10.10 .15 odbyły się warsztaty biologiczne, które składały się z części laboratoryjnej , w pierwszej uczniowie mieli możliwość wykonywania doświadczeń dotyczących wykrywania związków chemicznych w pożywieniu, rozdzielania barwników fotosyntetycznych oraz określania czystości wody na podstawie organizmów wskaźnikowych.
Druga część warsztatów dotyczyła przede wszystkim ekologii. Uczestnicy rozpoznawali gatunki drzew, nabywali umiejętność określenia wieku drzewa oraz poznawali różne formy konserwatorskiej ochrony przyrody.
W warsztatach uczestniczyła młodzież licealna, która właśnie w taki ciekawy i praktyczny sposób przyswajała sobie wiedzę biologiczną z zakresu szkoły średniej.