Zajęcia laboratoryjne – biologia

Zajęcia laboratoryjne z biologii miały na celu wzbudzenie w uczniach klasy drugiej gimnazjum zamiłowania do poznawania nauk biologicznych poprzez doświadczenia. Miały one służyć uczniom w lepszym zrozumieniu i uporządkowaniu wiadomości zdobytych w czasie nauki biologii w klasie pierwszej i drugiej oraz zainteresować tematyka, którą dopiero poznają w klasie trzeciej. Doświadczenia spełniają istotną rolę w procesie uczenia się, albowiem przy rozwiązywaniu niemal każdego zadania doświadczalnego uczniowie widzą rzeczywiste, konkretne związki i zależności między zjawiskami i wielkościami.
Cała klasa podzielona została na mniejsze grupym3-4 osobowe . Każdy zespół otrzymywał „Kartę pracy” z którą musiał się zapoznać przed rozpoczęciem doświadczenia. Wszystkie czynności wykonywane były ostrożnie i zgodnie z opisem na karcie, który określał cel eksperymentu oraz zawierał szczegółowe informacje dotyczące wykonania zadania. Swoje obserwacje, wyniki i wnioski uczniowie zapisywali w karcie pracy i oddawali po zakończeniu ćwiczeń. Na początku kolejnych zajęć uczniowie w ramach powtórzenia, krótko omawiali cel i wyniki poprzednich doświadczeń. Wykonując eksperymenty uczniowie przekonują się, że praktyka i doświadczenie stanowią kryterium wiedzy teoretycznej, że maja ogromne znaczenie w poznawaniu otaczającego świata.
W trakcie zajęć klasa druga gimnazjum rozwiązywała problemy badawcze na temat wpływu różnych substancji na proces wzrostu i rozwoju nasion rzeżuchy, opisywali proces fermentacji u drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae, prowadzili obserwacje czy kwaśna substancja wpływa na właściwości tkanki kostnej, sprawdzali czy produkty spożywcze zawierają wielocukier jakim jest skrobia oraz wykonali proces izolacji DNA z owocu kiwi i banana co wzbudziło chyba największe zainteresowanie wśród uczniów.