Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2014

W Sesjach z plusem corocznie biorą udział dziesiątki tysięcy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum.

Standaryzowane testy (na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego) dają nauczycielom możliwość stałej i rzetelnej oceny postępów uczniów w ciągu każdego roku nauki matematyki.

Indywidualizowane raporty:
• pozwalają obejrzeć rezultaty poszczególnych uczniów oraz całej klasy na tle wyników szkolnych i ogólnopolskich,
• pokazują, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
• umożliwiają przeanalizowanie dotychczasowych metod pracy,
• są dobrym materiałem do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.

Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Obrz. Greckokatolickiego
50-140 Wrocław, Pl.Biskupa Nankiera
numer:
43 1020 5242 0000 2202 0117 7948

Z dopiskiem na pomoc Ukrainie

IV Liceum w Legnicy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2014 miesięcznika Perspektywy- wśród najlepszych!

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, brała pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Nasza szkoła została sklasyfikowana na 412 pozycji. Ranking obejmuje 500 szkół. W Legnicy w pierwszej 500 Liceów w Polsce znajdują się jeszcze dwie szkoły.
www.perspektywy.pl

IV LO zajęło II miejsce
w plebiscycie na Najfajniejszą szkołę w Legnicy

Na portalu Legnica nasze miasto odbył się plebiscyt na
najfajniejszą szkołę ponadgimnazjalną w całej Legnicy.
IV LO otrzymało 2793 głosy i zajęło II miejsce.
Wszystkim, którzy głosowali na naszą szkołę serdecznie dziękujemy!

„POŁONYNA” zajęła II miejsce
w VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który organizował dniu 11.01.2013 r. GOKiS w Miłkowicach
Gratulujemy!

Od wielu lat nasza młodzież uczestniczy w Legnickiej „Wigilii Narodów”. Kolędami ozdobionymi życzeniami, w wyszywanych koszulach – soroczkach, młodzieńczym entuzjazmem potwierdzamy autentyczne piękno tradycji przodków. Jednocząc stoły wigilijne łemkowski i ukraiński, ale nie tylko, ukazujemy siłę Świąt Bożego Narodzenia. Świąt najbardziej rodzinnych w świecie chrześcijańskim, ale zarazem najbardziej pełnych nadziei, że Chrystus przyszedł do każdego człowieka, rodziny, narodu. Nie ważne czy w czasie kalendarza gregoriańskiego, czy juliańskiego. On przyszedł, aby spojrzeć na drugiego człowieka. A drugim człowiekiem w Legnicy jest często Rom, Niemiec, Rosjanin, Ukrainiec…
Biorąc udział w Wigilii Narodów wzbogacamy wielokulturowe piękno Legnicy. Nasza obecność jest dowodem, że budząc tradycję zachęcamy młodzież do aktywności życiowej, a zarazem odpowiedzialności wobec rodziny, społeczeństwa. Jest także świadectwem, że Legnica jest miastem tolerancyjnym, otwartym i mającym świadomość, że wielokulturowość mieszkańców to jego siła na tle regionu, Polski i Europy. Wierzymy, że także dzięki nam.

Autor zdjęć: Franciszek Grzywacz

Дякуємо Всім родинам які приняли нас в своїх хатах з Колядою.
За щирість, гостинність, віру та любов до рідної традиції яку ми бачили в Ваших родинах.
Хай Ваше добро ніколи не загине!
Воно будить нашу надію що завжди треба пам’ ятати про свої коріння!

Хай Господь сотворить Вам
МНОГІ І БЛАГІ ЛІТА!

Учні ІІІ класу ліцею
Комплексу загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання № 4 у Лігниці

Do góry