Jesteś tutaj:

Dzień: 23 lutego 2015

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne od 1 lipca 2015 r.

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy


Od 1 lipca 2015 r. wszelkie  sprawy  związane  z  udzielaniem   pomocy  materialnej

o charakterze  socjalnym  uczniom  zamieszkałym  na  terenie  Legnicy  będzie  prowadził

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Legnicy, a  nie  jak  do  tej  pory,  gimnazjum  obwodowe.  Wnioski  o  udzielenie  stypendium  i  zasiłku  szkolnego  będzie  można  pobierać

i  składać  w:

Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Legnicy,

ul. Poselska 13,

tel. 76 722 18 00,

www.mops.lca.pl

Do góry