Komunikat

INTERNAT Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy

INFORMUJE:

 W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem oraz wprowadzeniem w kraju  stanu epidemii od 15 marca 2020r. INTERNAT będzie zamknięty do odwołania i NIE MOŻNA przyjeżdżać do placówki!

Wychowanków, którzy mają pytania,  potrzebują wsparcia, chcą porozmawiać w sytuacji problemowej – zachęcamy do kontaktu z wychowawcami.
1. Wychowawcy dyżurują codziennie w godzinach od 9,00 do 17,00 w domu – można skontaktować się pod adresem e-mail internat@zso4legnica.pl
2. W razie potrzeby młodzież oraz rodzice mogą skontaktować się  z kierownikiem internatu pod adresem e-mail: czeslawcielecki@zso4legnica.pl oraz  telefonicznie pod numerem

76 7233 578
Zawsze jesteśmy gotowi udzielić pomocy.

Postaramy się wspólnie znaleźć jak najlepsze rozwiązanie!

Do szybkiego zobaczenia!

WAŻNE!

INFORMACJA NA TEMAT OPŁAT ZA INTERNAT

Uprzejmie informujemy, że w związku z czasowym zamknięciem Internatu opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie za miesiąc kwiecień 2020r. będą ustalone i przyjmowane po powrocie młodzieży.

Za marzec 2020r.  opłaty zostaną poddane korekcie. Nadpłaty zostaną uwzględnione  w naliczeniu opłat za kolejny miesiąc.

Faktyczne obciążenie za marzec 2020r. rodzice mogą sprawdzić telefonicznie pod nr  784 079 852  – kontakt z intendentem.