Zmiany w planie lekcji

Powiększ obraz

W związku na konieczność zapewnienia higienicznych warunków pracy ucznia wprowadzamy zmiany w planie lekcji:
1.czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 25 minut
2.czas trwania konsultacji do każdej lekcji wynosi 20 minut
3. konsultacje rozpoczynają się po zakończeniu wszystkich lekcji( konsultacje są zdalne)
4. godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji:
1.8-8.25
2.8.25-8.50
3.9.-9.25
4.9.25-9.50
5.10-10.25
6.10.25-10.50
7.11-11.25
8.11.25-12.00
konsultacje rozpoczynają się dla wszystkich klas od godziny 12.00. Szczegóły dotyczące konsultacji zostaną rozesłane przez dziennik elektroniczny.