Wykaz uczniów zakwalifikowanych do klasy I szkoły podstawowej