Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 odbędą się spotkania z wychowawcami według harmonogramu:

Szkoła podstawowa : godzina: 9.30-10.30 ( klasa I-sala- 34a, klasa II-sala 34, klasa III-sala 33, klasa IV-sala 38a)

klasa VII-sala 26, klasa VIII-sala 45

Liceum: godzina 10-11( klasa I LO- sala 38,klasa II LO- sala 14, klasa II LO (3)-sala 46, klasa III(3)-sala 37

Zebrania z Rodzicami:

Szkoła Podstawowa- 1września – godzina 16.00( zebranie rodziców dla kl. I Sp-24 sierpnia)

Liceum- 2 września-godzina 16.00

Uwaga

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Internat będzie otwarty 31 sierpnia od godziny 17

Uwaga

W internacie może przebywać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz wychowanek , którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.