List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.