„Zrozumieć Fizykę”

Powiększ obraz

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie pragnie zaprosić Państwa do udziału w Grze „Zrozumieć Fizykę” realizowanej w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano

z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Gra polega na tym, że co tydzień w środę (od dnia 4.11.2020 do dnia 31.03.2021) na facebooku projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata” https://www.facebook.com/FizykaKluczem jest publikowane zadanie z dziedziny nauk ścisłych (w szczególności z fizyki). Każde zadanie zawiera pytanie. Odpowiedź jest publikowana po 6 dniach, czyli we wtorek. Zadaniem Uczestnika Gry jest przesłanie w komentarzu odpowiedzi na publikowane pytanie (Uczestnik ma na to 6 dni). Zwycięzcami Gry będą Uczestnicy, którzy będą najaktywniej udzielać poprawnych odpowiedzi.   Zwycięzcy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe poświęcone tematyce naukowej o wartości: • 600 zł dla Uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce, • 400 zł dla Uczestnika, który zajmie drugie miejsce, • 200 zł dla Uczestnika, który zajmie trzecie miejsce. Przewidujemy również nagrody pocieszenia, które będą nagrodami rzeczowymi. Regulamin dostępny jest: https://www.ifj.edu.pl/fizykakluczem/regulamin-gra.pdf

Zapraszamy do udziału w Grze.