O szkole

MISJA SZKOŁY
„Idąc w przyszłość pamiętamy o tradycji”

Każdy uczeń naszej szkoły ma szansę na sukces

Na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy składają się Gimnazjum nr 10 oraz IV Liceum.

Jesteśmy szkołą adresowaną do ukraińskiej mniejszości narodowej, co oznacza, że wszyscy nasi uczniowie uczą się języka ukraińskiego, poznają kulturę, zwyczaje oraz tradycje swoich przodków. Dodatkowo uczniowie liceum uczestniczą w zajęciach historii i geografii Ukrainy. Prowadzone są również zajęcia łemkowskiej ścieżki regionalnej w formie zajęć dodatkowych.

…ale to nie wszystko! (fotografia, fizyka, taniec, chór, teatr)

Dużą wagę przykładamy do tego, aby nasi uczniowie oprócz pamiętania o korzeniach, szacunku dla tradycji i historii mieli także możliwość rozwijania umiejętności potrzebnych dziś czy w niedalekiej przyszłości. Dlatego wyposażyliśmy pracownię komputerową w odpowiednią ilość komputerów tak, aby podczas zajęć każdy uczeń miał niezależny dostęp do komputera. Także świetlica i biblioteka posiadają własne komputery. Wszystkie komputery mają dostęp do szerokopasmowego internetu, co pozwala korzystać w pełni z zasobów sieci.

Każdy uczeń może także wybrać odpowiednie koła zainteresowań tak, aby jak najlepiej rozwijać swoje uzdolnienia w wybranym obszarze (np. fotografii, fizyki, matematyki, ekologii, teatru, śpiewu czy tańca – więcej w „Zajęcia pozalekcyjne”). Ostatnio otrzymaliśmy, z programu unijnego „Fizyka jest ciekawa”, nowoczesne pomoce dydaktyczne wraz z oprogramowaniem.

Szkoła postawiła sobie za cel przekonanie młodych ludzi, iż matamatyka i fizyka nie są trudne.. Pokazujemy, że można się tych przedmiotów nauczyć a w przyszłości zostać np. inżynierem. Uczniowie liceum realizują matematykę na poziomie rozszerzonym. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską, filia w Legnicy, w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych są wyższe od średniej miasta i województwa.

Więcej o szkole:
монографія 2007 (UKR)
prezentacja ZSO4 (PL)
presentation ZSO4 (ENG)
about ZSO4 (ENG)
Stare zdjęcia

Absolwenci naszego liceum studiują kierunki inżynierskie na Politechnice Wrocławskiej, kierunki ekonomiczne, prawne, pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, Jagielońskim i Zielonogórskim, przyrodnicze na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i Uniwersytecie Opolskim.

Szkoła realizuje projekty krajowe i międzynarodowe („Orange dla Ziemi”, „Szkoła Przyjazna Środowisku”, NCK – Wymiany młodzieży, Comenius)

Tradycyjnie też działają w naszej szkole chór „Połonyna” („Полонина”) pod opieką Ilony Szewerniak, zespół taneczny „Horycwit” („Горицвіт”) pod opieką pani Krystyny Ksenicz oraz zespół wokalny „Dyky Bdźoły” pod opieką Andrzeja Hubiaka.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, salę gimnastyczną, boisko, świetlicę, stołówkę oraz internat.

Krótko o historii

Nasza szkoła powstała w 1957 r. i mieściła się początkowo w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Limanowskiego 17 w Złotoryi.
W latach 1960 – 1962 funkcjonowała w Żydowskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy.
Od 1962 r. kolejną siedzibą szkoły stał się nieistniejący już budynek przy ul. Chojnowskiej 98 w Legnicy. Mieścił się w nim również internat dla pięćdziesięciu ośmiu uczniów. Budynek ten nie spełniał wymagań szkoły, brak było pomieszczeń na sale lekcyjne. Po kilku latach starań, w roku szkolnym 1967/68, przekazano nam część pomieszczeń budynku przy Placu A. Zawadzkiego 7 a (obecnie Plac Klasztorny 7), w budynku tym mieściły się wtedy również I LO i Liceum Korespondencyjne (obecnie I LO).

Od 1993 roku do dziś naszą nasza szkoła mieści się w budynku przy ulicy Tarasa Szewczenki 10 (do 2009 ten fragment ulicy nosił nazwę Pancerna 10).

W 2007 roku świętowaliśmy 50-lecie naszej szkoły – piękny jubileusz, piękny kawałek czasu. Wiele się wydarzyło, jeszcze wiele się wydarzy. Przyszłość naszej szkoły zależy od naszych uczniów – to oni tworzą historię naszej szkoły.

Krótko o patronie: Bohdan Ihor Antonycz

Bohdan Ihor Antonycz (ur. 5 października 1909, zm. 6 lipca 1937r.). Studiował na Uniwersytecie Lwowskim od 1928r. Początkowo pisał felietony i artykuły, później poezję. Więcej w Wikipedii.
Jego twórczość to m.in.:
„Przywitanie życia” („Привітання життя”)
„Trzy Pierścienie” („Три перстені”)
„Wielka Harmonia” („Велика Гармонія”)
„Księga Lwa” („Книга Лева”)
„Zielona Ewangelia” („Зелена Євангелія”)
„Rotacje” („Ротації”)