pracownia biologiczna

Biologia na poziomie rozszerzonym w naszym liceum.

Nasze hasło przewodnie: „Nie warto wkuwać wiedzy na pamięć więc obserwuj, zapamiętuj i samodzielnie wykonuj doświadczenia oraz obserwacje na zajęciach biologicznych”

Jeśli pragniesz przygotować się do studiów medycznych (medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, fizykoterapia, pielęgniarstwo) lub pokrewnych (kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, fizjoterapia) – powinieneś wybrać biologię na poziomie rozszerzonym w naszej szkole.
Poznasz prawa rządzące naszym światem, metody modyfikacji i wywoływania pożądanych zmian w otoczeniu. Niezwykle skomplikowane procesy biochemiczne, nauczysz się opisywać rachunkiem matematycznym. Znajomość tajników „królowej nauk” ułatwi modelowanie, tworzenie i opisywanie skomplikowanych struktur biologicznych. Jeżeli chcesz poszerzyć swoje zainteresowania biologiczne, możesz brać udział w zajęciach pozalekcyjnych w szkole przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonym i do wielu konkursów, w których będziesz mógł sprawdzić swoje umiejętności: Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej itp.
Twoją kreatywność rozwiną programy profilaktyczne i projekty, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Swoją wiedzę możesz poszerzać również poza szkołą – na lekcjach w Muzeum Człowieka na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Poprowadzimy zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia z udziałem lekarzy i innego personelu medycznego różnych zawodów oraz we współpracy z licznymi instytucjami. Realizujemy rozmaite programy profilaktyczne, propagujemy transplantologię i krwiodawstwo.