Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016 do pobrania tutaj (plik *.pdf)
Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2012/2013 do pobrania tutaj (plik *.pdf)
Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012 do pobrania tutaj (plik *.pdf)
Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2010/2011 do pobrania tutaj (plik *.pdf)