Szlifowanie diamentów

Uczeń naszego gimnazjum Mateusz Łukasik zakwalifikował się do udziału w Projekcie „Szlifowanie diamentów – innowacyjnego programu wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”

Jest to projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Edukacji Międzynarodowej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt wspiera Dziecięce Centrum Edukacji Uzupełniającej Intelekt z obwodu leningradzkiego

Głównym celem projektu jest zwiększenie motywacji uczniów uzdolnionych do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych .

Mateusz jest jednym z 40 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego regionu dolnośląskiego, który uczestniczyć będzie w wykładach i warsztatach, które rozwijać będą jego matematyczne uzdolnienia.

Aby zakwalifikować się do projektu należało mieć wysoką średnią ocen na świadectwie promocyjnym oraz zajmować wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych. Dodatkowym kryterium był test predyspozycji składający się z bardzo trudnych zadań z matematyki oraz list motywacyjny uzasadniający chęć udziału w Projekcie.

W ramach realizacji projektu Mateusz weźmie udział w zajęciach matematycznych o programach wykraczających poza materiał szkolny, prowadzonych przez najlepszych dydaktyków. Zajęcia odbywać się będą w laboratoriach i salach Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej , siedzibie FEM oraz na platformie edukacyjnej. W godzinach popołudniowych uczniowie wezmą udział w imprezach kulturalnych (teatr, opera, koncerty) . Sesyjny system nauki wspierany będzie nauczaniem zdalnym (e-learingiem)

 W projekcie udział biorą także rodzice oraz nauczyciel matematyki – opiekun naukowy Mateusza.

    Możliwość komentowania jest wyłączona