Rekrutacja

rekrutacja

Obecnie prowadzimy nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej i dwóch klas pierwszych liceum na rok szkolny 2019/2020,( trzyletnie liceum dla absolwentów gimnazjum i czteroletnie liceum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)

Prowadzimy również nabór wniosków do klasy VII szkoły podstawowej.

. Media o szkole

. Film-Szkoła oczami uczniów z klasy II gimnazjum
. Oferta Szkoły Podstawowej 2019
. Obejrzyj prezentację – Szkoła oczami siódmoklasisty:

. Zaproszenie do IV LO 2019
. Propozycja dla liceum 2019
. Dlaczego warto uczyć się w IV LO – prezentacja
. Kilka informacji o szkole 2018
. Zobacz na profile III letniego Liceum
. Zobacz na profile IV letniego Liceum

. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2019 – warunki -terminy
. Wniosek do klasy pierwszej 2019
. Obejrzyj prezentację – Szkoła oczami pierwszoklasisty:

. Zasady przyjęcia uczniów do klasy VII 2019
. Wniosek do klasy VII 2019

. IV Liceum Ogólnokształcące – oferta 2020/21
. Oferta dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 2019
. Oferta dla absolwentów gimnazjum 2019
. Warunki i tryb rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych
. Warunki i tryb rekrutacji dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum
. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2019
. Informacja o elektronicznym systemie naboru do liceum 2019.
. Zobacz na profile IV letniego Liceum