Rekrutacja

rekrutacja

Obecnie prowadzimy nabór do pierwszych klas gimnazjum i liceum na rok szkolny 2017/18.

. Media o szkole
. Film-Szkoła oczami uczniów z klasy II gimnazjum
. Kilka informacji o szkole 2017
. Propozycja dla liceum
. Warunki i tryb rekrutacji do liceum
. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2017
. Informacja o elektronicznym systemie naboru do liceum.
. Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej
. Oferta Szkoły Podstawowej
. Wniosek do klasy pierwszej 2017
. Пропозиція навчальна
. Zasady przyjęcia uczniów do klasy VII
. Wniosek do klasy siódmej 2017