Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji

-Liceum

Dlaczego warto uczyć się w IV Lo>>

klucz do wiedzy znajdziesz poniżej:

-Szkoła podstawowa

zarządzenie – terminy rekrutacji do szkoły podstawowej 2021/22

postępowanie rekrutacyjne 2021/22

wniosek przyjęcia do klasy I 2021/22

zasady przyjęcia do klasy VII 2021/22

wniosek przyjęcia do klasy II- VII 2021/22

Zasady przyjmowania osób niebędących obywatelami_ polskimi do szkoły