konkurs_ang

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na reportaż ”Moje wakacje”

 

Regulamin Międzyszkolnego

Konkursu „Moje wakacje”

Cele konkursu:

 • głównym celem Konkursu jest popularyzacja języków europejskich,

a także:

 • kształcenie umiejętności ciekawego opowiadania o świecie,
 • motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,
 • propagowanie idei wspierania uzdolnień,
 • promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

 

Regulamin

 1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu „Moje wakacje” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Legnicy oraz Studium Języków IRINA RUDAKOWA.
 2. Konkurs przewidziano dla dwóch grup wiekowych:
 3. uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych,
 4. uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Tekst literacki nie powinien przekroczyć 120 wyrazów. Prace konkursowe należy przesłać na adres https://www.facebook.com/Studium-Języków-Irina-Rudakowa-919212561616103 oraz rudakowaeu@gmail.com do 31.10.2018r.
 6. Czekamy na wspomnienia spisane w dowolnym języku europejskim (z równoległym tłumaczeniem na język polski).
 7. Ocenie będzie podlegała zarówno językowa konstrukcja wspomnień w wybranym języku europejskim, jak i sprawne tłumaczenie tekstu na język polski.
 8. Każdy tekst powinien być wzbogacony o zdjęcia z podróży. Ich atrakcyjność również będzie miała wpływ na ostateczną ocenę jury.
 9. Oceny dokonanych prac dokonywać będzie jury w składzie:
 • Przewodnicząca – Dyrektor ZSO Nr4 w Legnicy, pani Anna Hawrylczak – Małańczak
 • Irina Rudakowa – nauczyciel języka angielskiego
 • Anna Kornaga – nauczyciel języka niemieckiego
 • Beata Cynacewicz – Mroczek – nauczyciel języka polskiego

Na decyzję jury wpływ będzie miał także wynik głosowania użytkowników stron https://www.facebook.com/Studium-Języków-Irina-Rudakowa-919212561616103

 1. Głosowanie na najlepszy reportaż odbywać się będzie w dniach od 1 listopada do 5 listopada na stronie https://www.facebook.com/Studium-Języków-Irina-Rudakowa-919212561616103
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 listopada na stronie  http://www.zso4legnica.pl oraz na stronie http://www.rudakowa.eu. Prace uczestników konkursu będą dostępne w galerii zdjęć na stronie http://www.rudakowa.eu oraz na http://zso4legnica.pl
 3. Najlepszy reportaż nagrodzony zostanie prezentem w postaci półrocznego kursu w Studium Języków IRINA RUDAKOWA. Pozostałe nagrody są również atrakcyjne.
 4. Wysłane zdjęcia i reportaże muszą być opatrzone zgodą właściciela na publikację. Bez zgody właściciela materiał nie będzie opublikowany.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Powiedz o konkursie znajomemu!