Jesteś tutaj:

Dzień: 5 grudnia 2012

W czwartek 29 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy został przeprowadzony I etap XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej. Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się pod hasłem „Święci Apostołowie Piotr i Paweł – urząd i charyzmaty w Kościele”.

Zakres wiedzy obejmuje zagadnienia biblijne oraz dogmatyczne. Celem Olimpiady jest umożliwienie jej uczestnikom odkrycia swojego miejsca i zadania w Kościele oraz przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych decyzji wobec rodziny i społeczności. Poprzez analizę i interpretację tekstów Apostołów Piotra i Pawła uczniowie zdobywają umiejętności wypowiadania się na tematy związane z dialogiem międzyreligijnym i z życiem współczesnego Kościoła.

W szkolnym etapie wzięło udział osiem osób. W tym gronie znalazło się sześcioro uczniów uczęszczających na religię greckokatolicką i dwoje biorących udział w zajęciach religii rzymskokatolickiej. Najwięcej punktów zdobyli następujący uczestnicy: Tomasz Koczański (klasa III liceum), Mateusz Maliniak (klasa I liceum), Beata Gajda (klasa III liceum) oraz Lubomira Szumada (klasa I liceum).

Etap diecezjalny zostanie przeprowadzony w dniu 28 lutego 2013 r. Finał ogólnopolski XXIII Olimpiady odbędzie się w dniach 4-6 kwietnia 2013 r. w Legnicy.

Krzewienie wiedzy teologicznej wśród młodzieży ma dziś szczególne znaczenie, ponieważ uczy w jaki sposób przyjmować i rozumieć orędzie Słowa Bożego we współczesnym świecie. Pogłębienie treści biblijnych w oparciu o teologię dogmatyczną prowadzi zaś do  świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa na współczesnych areopagach.

Olimpiada Teologii Katolickiej jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest jej głównym organizatorem. W realizacji tego zadania UKSW współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii w szkole.

ks. Mirosław Drapała

Do góry