Wyniki ewaluacji zewnętrznej

W listopadzie 2013 odbyła się ewaluacja zewnętrzna szkoły -Gimnazjum i Liceum .

Wynikiem tej ewaluacji są Raporty , które zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzili z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw.
Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzają osobny komentarz. Określa on nie tylko poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie (od A – bardzo wysoki do E – niski), zawiera także konkretne przykłady.
Wyniki ewaluacji wskazują na bardzo wysoki i wysoki poziom spełniana przez naszą szkołę w/w wymagań.
W załącznikach Raporty:

    Możliwość komentowania jest wyłączona