Terminy

Rada pedagogiczna odbędzie się 26.08 o godzinie 10 i 30.08 o godzinie 12.00
Egzaminy poprawkowe odbędą się 30.08.o godzinie 8.30