„(Bio)fizyka i (bio)chemia chleba – czyli po co nam gluten?”

Powiększ obraz

16 listopada uczniowie klas II LO pod opieką pana Krzysztofa Kincera ponownie uczestniczyli w

wykładach na Uniwersytecie Wrocławskim
Wykład dr hab. Joanny Grzyb tematycznie związany był z glutenem-„(Bio)fizyka i (bio)chemia chleba – czyli po co nam gluten?”
Pieczenie chleba to proces chemiczny i fizyczny, dzięki któremu powstaje produkt, na którego widok ślinka cieknie prawie każdemu. Za znaczną część własności chleba odpowiada gluten – ten sam, który jest przyczyną celiakii i innych alergii pokarmowych. Podczas wykładu przedstawione zostały własności glutenu oraz innych składników ciasta wraz z procesami, które prowadzą do powstania pachnącego bochenka. Omówione zostały także mechanizmy chorób powodowanych przez gluten i możliwości minimalizowania ich skutków.
Następne wykłady wkłady dotyczyły obliczeń chemicznych oraz procesom zachodzącym w komórce.