Dni otwarte – klasa 7

Powiększ obraz

Dni otwarte 12 marca od godziny 10 do 13.30
Zapraszamy do 7 klasy w roku szkolnym 2020/2021.
Do szkoły, gdzie zawsze jest bezpiecznie i wesoło.

A co oferujemy?

W pracy dydaktyczno- wychowawczej dominować będzie metoda projektu. Realizowane będą oświadczenia eksperymenty, które pozwolą uczniom na większą eksplorację świata przyrody, umożliwią rozwijanie umiejętności obserwacji, analizy środowiska oraz pomagają rozbudzać ciekawość i pasje przyrodnicze. W szkole organizowane będą zajęcia etnograficzne ukazujące życie etnicznych Ukraińców, w tym Łemków. Ponadto nauczanie języka polskiego, języka ukraińskiego, języka angielskiego oraz właśnie od klasy VII języka niemieckiego. Różnorodne koła zainteresowań – zajęcia przedmiotowe, taneczne, wokalne, teatralne. Realizację programu „Geocaching”. Wszystko to pośród dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne sal lekcyjnych w tym biblioteki, laboratorium biologiczno –chemiczne, pracownię informatyczną oraz świetlicę i stołówkę.