Anioły Naszej Szkoły …

Jak zważyć, zmierzyć, policzyć dobro?
Bezcenny i bezinteresowny dar z samego siebie…
Młodzi wolontariusze naszej szkoły, ale też pracownicy – zawsze otwarte serca na innych, bardziej potrzebujących niż my.
Od początku roku szkolnego tak wiele zrobili dobra: Oddział Medycyny Paliatywnej, TPD, MP nr14, Placówka Dla Osób Niepełnosprawnych, Szkoły, Hospicja Domowe, Dom Samotnej Matki, Noclegownia, Schronisko Dla Zwierząt i wiele innych.
Uczniowie szczególnie zasłużeni dla wolontariatu:
– Mikołaj Kotuła – Medal Pomocna Dłoń, Dyplom Uznania, Podziękowania
– Weronika Maksymowicz – Medal Pomocna Dłoń, Dyplom Uznania, Podziękowania
– Illya Maliyenko – Dyplom Uznania, Podziękowania od Oddziału Medycyny Paliatywnej, TPD, MP Nr 14
– Lilianna Huntowska – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Julia Marcinowska – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Anatoli Kopyshchyk – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Marianna Kopyshchyk – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Piotr Mroczek – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Mateusz Łazarski – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Milena Ostańska – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Tetiana Levchenko – Dyplom Uznania, Podziękowania
– Iryna Levchenko – Dyplom Uznania, Podziękowania

Nasza Szkoła otrzymała wiele podziękowań – Dyplom Szczególnego Uznania TPD, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Schroniska dla Zwierząt, Klubu Seniora, Noclegowni Miejskiej, Miejskiego Przedszkola Nr 14, Zespół Placówek Specjalnych.