„Gra miejska” i sukces maturzystów.

21.10.2015 r. trójka uczniów z klasy III LO: Olga Koczańska, Michał Madarasz i Katarzyna Pastuszka, zdobyli zaszczytne III miejsce w konkursie organizowanym w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery o nazwie „Gra Miejska”. OTK, to coroczne działanie Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomaganie drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery. VII edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w 2015 r. została objęta Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Tegoroczne zmagania maturzystów przebiegały pod hasłem : „poznaj swojego doradcę kariery” i jak co roku odbywały się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Cieszymy się bardzo, że nasi uczniowie zajęli tak wysokie miejsce, tym bardziej iż w konkursie startowały niemal wszystkie licea z Legnicy. Maturzyści po raz kolejny pokazali na jak wiele ich stać, dowiedli również jak dużą posiadają wiedzę na temat doradztwa zawodowego w Legnicy. Kochani – trzymamy za was kciuki, oby tak dalej!!!