Nasza młodzież budzi pamięć i zapomnianą łemkowską historię w Chocianowie!

7 listopada z inicjatywy Zjednoczenia Łemków przy współpracy z ks gr-kat parafii Zamienice i Patoka o. Pawłem Berezką odbyła się uroczystość religijna (Panachyda) na cmentarzu komunalnym przy grobie ks. Karola Korola – długoletniego proboszcza łemkowskiej parafii w Śnietnicy na Łemkowszczyźnie. Ksiądz Karol po wysiedleniu w ramach Akcji Wisła, kiedy zabroniono działalność cerkwii greckokatolickiej w Polsce, osiadł z rodziną w Chocianowie (gdzie tam na parafii już służył jako ksiądz rzymskokatolicki). Kiedy Łemkowie z okolicznych wiosek dowiedzieli się, że w Chocianowie jest ks Karol Korol, często pieszo, rzadziej na rowerze czy furmance odwiedzali „swojego księdza” by móc uzyskać sakramenty we własnym obrządku. Ksiądz Karol Korol zmarł 1952 roku i w historii Chocianowa, w publikacjach wielokrotnie jest doceniana jego praca w tamtejszej parafii. Wśród uczestników byli nasi uczniowie Kasia Pastuszka i Janek Wiewiórka z 3 klasy licealnej, a także rodzice naszych uczniów, dla których historia księdza Karola nie jest obca (p. Maria Pastuszka i p. Bohdan Pecuszok – wraz z ojcem).