OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ W LEGNICY

W której encyklice papież Jan Paweł II akcentował godność, świętość i nienaruszalność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, w którym roku został napisany List Apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, kto, według słów papieża Polaka, ma prawo do życia? To tylko niektóre z wielu pytań, na jakie trzeba było odpowiedzieć podczas I etapu XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się 17 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy. Tegoroczna edycja Olimpiady odbywa się pod hasłem „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”.
W szkolnym etapie wzięło udział czternaście osób. W tym gronie znalazło się sześcioro uczniów uczęszczających na religię greckokatolicką i ośmioro biorących udział w zajęciach religii rzymskokatolickiej. Najwięcej punktów zdobyli następujący uczestnicy: Anna Stawiska (klasa I liceum), Olga Koczańska (klasa III liceum), Irena Lewczenko (klasa II liceum).
Etap diecezjalny zostanie przeprowadzony w dniu 13 stycznia 2016 r. Finał ogólnopolski XXVI Olimpiady odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2016 r. w Łowiczu.
Krzewienie wiedzy teologicznej wśród młodzieży ma dziś szczególne znaczenie, ponieważ uczy w jaki sposób przyjmować i rozumieć orędzie Słowa Bożego we współczesnym świecie. Olimpiada Teologii Katolickiej jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który jest jej głównym organizatorem. W realizacji tego zadania UKSW współdziała z Komisją Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, środowiskami akademickimi, zawodowymi i katechetycznymi działającymi w sprawach nauczania religii w szkole.