Spotkanie z Łemkowszczyzną – Стріча з Лемківщином

Młodzież w ramach zajęć poznawała stół wigilijny Łemków i życzenia świąteczne, które gazda głosił wstępując do izby z sianem. A oto kolęda-pastorałka, która pokazuje bogactwo regionalne narodu ukraińskiego – dawnych Rusinów.

Nyni Rożdestwo Bożoho Dytiatia
Bratia Rusyny idut Ho witaty
Ref.
Tutky Lemky śpiwajut,
Podolaky im hrajut,
Wołyniak sztos mirkuje,
Bojko, Lemko tańcuje,
Połtawec plasuje,
Hucuł trembitaje.

Нині Рождество Божого Дитятя
Братя Русини ідут Го витати
Реф.
Тутки Лемки співают,
Подоляки ім грают,
Волиняк штос міркує,
Бойко, Лемко танцює,
Полтавец плясує,
Гуцул трембітає.

Веселих Свят!
Бажають учні 1 класу гімназії з лемківським усміхом!