Projekt ‚Orange dla ziemi’

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła realizowała program Orange dla Ziemi. Program ten polegał na wdrażaniu do szkół pracy metoda projektu.

W I ETAPIE programu uczestniczyliśmy w akcji SPRZATANIA ŚWIATA w miesiącu wrześniu 2006r. Spośród 300 szkół wybrano 100 najaktywniejszych z całej Polski do II etapu, w tym naszą szkołę.
ETAP II to: „Projekt jako metoda nauczania i uczenie się”. Opracowaliśmy 4 projekty związane z następującymi obszarami tematycznymi:
-historia i społeczeństwo
-kultura i sztuka
-wielokulturowość
-ekologia


Projekty realizowane były przez młodzież gimnazjum I, II ,III klasy oraz liceum ogólnokształcącego I, II, III.
Młodzież zbierała materiały do projektu korzystając z różnych źródeł, a w szczególności z Internetu. Praca tą metodą pozwoliła na integrację grupy uczniów, samodzielność, porozumiewanie się z uczniami innych szkół poprzez Internet. Nauczyciel bardziej poznał w ten sposób zdolności uczniów tych mniej widocznych na tle klasy. Była to również dobra zabawa, która uczy, pozwala zgłębiać wiedzę, lepiej ją wykorzystać.
Oto nasze projekty:
• PROJEKT I
Temat: Badanie czystości wody i jej wpływ na wzrost i rozwój roślin doniczkowych. Nauczyciel prowadzący projekt: Anna Tymrakiewicz, uczestnicy klasy I gimnazjum – 19 uczniów. Był to projekt badawczy z ekologii, obejmujący środowisko lokalne szkoły. Realizacja projektu trwała od 16.10.2006 r. do 19.11.2006 r.

• PROJEKT II Termin realizacji: 20.11 do 7.01.2007
Temat: Dzieje czwartego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy w latach 1957-2007. Nauczyciel opiekun: Helena Kalitka. Uczestniczyło w nim dwunastu uczniów z klasy I i II Liceum Ogólnokształcącego. Był to projekt medialny.

• PROJEKT III Termin realizacji: 8.01.2007 do 18.02.2007
Temat: Imprezy kulturalne naszego miasta i regionu. Nauczyciel prowadzący : Irena Winnik. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy I LO oraz III gimnazjum. Był to projekt edukacyjny z zakresu kultury i sztuki obejmujący nasz region, kraj.

• PROROJEKT IV Termin realizacji: 19.02 do 1.04.2007
Temat o zasięgu europejskim: Od Wschodu do Zachodu.
Projekt edukacyjny o wielokulturowości. Nauczyciele prowadzący: Beata Cynacewicz, Irena Madarasz oraz Anna Kamińska, Anna Kornaga, Iryna Rudakowa, Olga Wysoczańska i Helena Kalitka. W projekcie tym brali udział uczniowie kl. I, II, III LO oraz klasy I, II, III Gim, czyli cała szkoła.
Każdy projekt kończył się sprawozdaniem wysyłanym drogą elektroniczna do ORANGE DLA ZIEMI.

Zainteresowani uczniowie, nauczyciele, rodzice i inne osoby mogą zapoznać się ze sprawozdaniami, które są zamieszczone na stronie: www.orangedlaziemi.pl

Jak wynika z powyższego w pracy metodą projektu brali udział wszyscy uczniowie naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Podsumowanie zrealizowanych projektów było zaproszenie najaktywniejszych szkół na Debatę i Spotkanie Podsumowujące Program ORANGE DLA ZIEMI. Debata odbyła się 21 IV 2007 w Warszawie. Nasza szkoła otrzymała to wyróżnienie. W debacie wzięła udział delegacja w składzie: nauczyciel: Anna Tymrakiewicz oraz najaktywniejsi uczniowie: Anna Prokopczak z klasy I gimnazjum oraz Magda Duszczyk z klasy II gimnazjum. Spotkanie w Warszawie było podsumowaniem wszystkich czterech projektów. Nasza Szkoła wysłała 10 slajdów o projektach( opracował je pan prof. Ryszard Maciak), plakaty, a uczennice przygotowały się do dyskusji w wybranych grupach tematycznych. Ania Prokopczak wypowiadała się na forum o wolontariacie, a Magda Duszczyk jak żyć ekologicznie. Nauczyciele wymieniali swoje doświadczenia nabyte podczas pracy w szkole. Wszyscy wysłuchali ciekawych wykładów, podsumowujących działania w/w programie.

    Możliwość komentowania jest wyłączona