Pochodzenie Łemków

Łemkowie – nazwa ruskich górali, która jest tak świerza historycznie, a zarazem tak mocno zakorzeniona we wpołczesnej opinii publicznej, ukazuje lud wyrosły na tle…>więcej<